מטבע תדרים לשפע – מלכה חוזק שיר ממליצה

24.6.2014

זאת לא אגדה!

רכשתי מנורית את מטבע התדרים ליצירת שפע.
וכבר למחרת הגיע לידי סכום של כסף שלא ידעתי עלי קודם.

מלכה חוזק שיר