מטבע התדרים עושה קסמים (שפע וריפוי)

יוני 2014

הוזמנתי לקורס לתודעת שפע בהנחיית מיכל ברק, להציג את מטבעות התדרים.

תרמתי לקורס מטבע תדרים לשפע וכסף, ומיכל שמה אותו בקנקן המים וממנו שתו כולם.

ניגשת אלי אחת המשתתפות, ושאלה אותי מה יש במים.

הסברתי לה שמטבע התדרים, שמוטען בטבע, משרה על המים תדר של ריפוי ליצירת שפע, ומכוון בכללי ליצירת איזון.

ושאלתי אותה למה היא שואלת.

נדהמתי ממה שהיא סיפרה לי:

היא יצאה מקומה בלתי מוסברת לפני כמה שבועות, ומאז, יש לה כל מיני תופעות גופניות של התנפחות של איברים, כאבים עזים ונימול.

באותו ערב היא הגיעה עם רגל נפוחה וכואבת מאד, ודקות לאחר ששתתה מהמים שהוטענו באמצעות מטבע התדרים לשפע, הנפיחות והכאב נעלמו כלא היו!