הדי שקד – אמנות המגע במים – ממליץ

נורית הוכחת שאת יכולה לעזור גם בגובה של מעל 3000 מ'…
חברה טיילה בטיבט והצלחת לעזור לה מרחוק.
תודה רבה